Thông tin liên hệ

Cơ sở 1

Địa chỉ

234 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại

0843.911.999 – 02363.911.999

Email

ngoaingubroadway@gmail.com

Fanpage

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way – Cơ sở 1

Broad Way for Kids

Cơ sở 2

Địa chỉ

601 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Số điện thoại

02363.736.999

Email

ngoainguquoctebroadwaycs2@gmail.com

Fanpage

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way – Cơ sở Liên Chiểu

Broad Way for Kids – Cơ sở Liên Chiểu

Cơ sở 3

Địa chỉ

376 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại

02363.911.999

Email

ngoaingubroadway@gmail.com

Cơ sở 4

Địa chỉ

129 Phạm Tứ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số điện thoại

0822.911.999

Email

ngoaingubroadwaycs4@gmail.com

Fanpage

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way Cơ sở 4

Broad Way for Kids – Cơ sở Cẩm Lệ

Cơ sở 5

Địa chỉ

232 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Số điện thoại

02363.911.999

Email

ngoainguquoctebroadway@gmail.com

Cơ sở 6

Địa chỉ

82 Phạm Tứ, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Số điện thoại

0814.135.999

Cơ sở 8

Địa chỉ

124 Lý Thái Tông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Số điện thoại

0789.495.999

Fanpage

Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Broad Way – Cơ sở Thanh Khê

Broad Way for Kids – Cơ sở Thanh Khê