Săn Tây Hội An 2019

ngoại khóa tiếng anh thiếu nhi - Broad Way

Là chương trình ngoại khóa thực hành tiếng Anh được đánh giá cao, tham gia Săn tây Hội An, các bé được nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh và kỹ năng teamwork.