Lịch khai giảng

Tiếng Anh thiếu nhi

Lớp Aladdin

Đối tượng: Dành cho các bé thiếu nhi từ 4-6 tuổi

Mức: 50% GVNN

Lịch học: Tối thứ 4 và thứ 6 từ 18h00 – 19h30

Lịch khai giảng: Vào ngày 17/04/2019

Lớp Teddy

Đối tượng: Dành cho các bé thiếu nhi từ 4-6 tuổi

Mức: Lớp GrapeSEED

Lịch học: Tối thứ 2, 3, 5, 6 từ 18h00 – 19h30

Lịch khai giảng: Vào ngày 15/03/2019

Lớp Jerry

Đối tượng: Dành cho các bé thiếu nhi từ 4-6 tuổi

Mức: 50% GVNN

Lịch học: Thứ Bảy và Chủ nhật, từ 17h30 – 19h00

Lịch khai giảng: Vào ngày 20/04/2019

Lớp Peppa

Đối tượng: Dành cho các bé thiếu nhi từ 4-6 tuổi

Mức: 100% GVNN

Lịch học: Tối thứ 2 và thứ 3, từ 18h00 – 19h30

Lịch khai giảng: Vào ngày 26/03/2019

Tiếng Nhật thiếu nhi

Lớp Naruto

Lớp Tiếng Nhật thiếu nhi dành cho các bé lớp 4 bắt đầu học

Tiếng Hàn thiếu nhi

Lớp Seoul

Đối tượng: Dành cho các bé lớp 4 mới bắt đầu học

Lịch học: Chiều thứ Bảy và Chủ nhật từ 14h30 – 16h00

Lịch khai giảng: Cuối tháng 4/2019

Tiếng Trung thiếu nhi

Lớp Bắc Kinh

Đối tượng: Dành cho các bé lớp 4 mới bắt đầu học

Lịch học: Chiều thứ Bảy và Chủ nhật từ 18h00 – 19h30

Lịch khai giảng: Cuối tháng 5/2019

Toán Tư Duy

toán tư duy thiếu nhi

Toán IQ Mầm non: 17h30 – 19h00 T2 & T4 (hoặc T4 & T6)

Toán IQ1: 7h45 – 9h15 T7 & Chủ nhật

Toán IQ2: 7h45 – 9h15 T7 & Chủ nhật

Toán IQ3: 9h30 – 11h00 T7 & Chủ nhật

Toán IQ4: 9h30 – 11h00 T7 & Chủ nhật

Toán IQ5: 7h30 – 9h00 T7 & Chủ nhật

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *